De gebruikersinterface van Stylebuilder bestaat uit:
(1): vier menu’s
(2): een tabje Strokes (pen-/potloodstreken)
(3): een tabje voor instellingen
(4): een instellingsgedeelte
(5): een stijlvoorbeeldvenster

In de volgende afbeelding ziet u de hierboven genoemde onderdelen:

Let op: de gebruikersinterface is zowel op Windows als op Mac OS X bijna hetzelfde, behalve in twee gevallen: er is wat verschil in de menu-items en er is geen icoontje op Mac OS X om een complete (pen)strekenverzameling te verwijderen. Mac OS X gebruikers dienen de naam van de collectie te selecteren en dan het menu Strokes > Remove Strokes te gebruiken om een complete collectie te wissen.