Autoriseren van SketchUp als gebruiker

U moet internettoegang hebben om SketchUp Pro 2020 of later te autoriseren. Voor de techneuten onder ons; als u SketchUp Pro autoriseert, communiceert SketchUp met de autorisatie-server via de standaard poorten 80, 8080 en 443. Als u een proxy of firewall gebruikt, staat u SketchUp Pro toe om te communiceren op die poorten naar het * .sketchup.com domein.

Autoriseren van SketchUp met een netwerklicentie is niet anders dan autoriseren ervan met een licentie voor één gebruiker. Hoewel een netwerklicentie kan worden geautoriseerd op dezelfde manier als een single-user licentie, is er één belangrijk voorbehoud voor succesvol gebruik van de netwerklicentie: Poorten 5053 en 50530 moeten open zijn tijdens het actief gebruiken van een netwerklicentie. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als deze poorten niet open zijn.

Autoriseren van SketchUp in een netwerk als Administrator

Als u SketchUp over een groter netwerk wilt distribueren, kunt u gebruik maken van het MSI-bestand) of zelf het .msi bestand extraheren uit het .exe-bestand. U kunt het autorisatieproces vereenvoudigen door het opnemen van een bestand dat het serienummer en autorisatie code voor de gebruikers invult, zodat ze niet zelf hoeven te typen. SketchUp Pro zal automatisch proberen om te autoriseren namens de gebruiker.

Om deze procedure te gebruiken:

  1. Zorg ervoor dat SketchUp Pro 2020 of later is geïnstalleerd op alle computers.
  2. Maak een bestand met de naam activation_info.txt. U moet een tekstbewerker zonder opmaak gebruiken, zoals Notepad (Microsoft Windows) of TextMate (macOS).
  3. Typ in dat bestand uw netwerk serienummer en autorisatie code in het volgende formaat:
   {“serial_number”:”YOUR SERIAL NUMBER”, “auth_code”:”YOUR AUTHORIZATION CODE”, “allow_reactivation”:”true”}
  4. Sla het bestand op en distribueer naar de volgende locatie op elke machine:
   Windows – C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 20xx
   Merk op dat het de verborgen ProgramData map betreft, niet de bekendere Program Files map.macOS – /Bibliotheek/Application Support/SketchUp 20xx
   Merk op dat dit de root-level bibliotheek is, niet de gebruikersbibliotheek.
   U moet de SketchUp 20xx map zelf maken. Er is niet standaard een SketchUp 20xx map in de root-level map /Library/Application.

Start SketchUp op elke machine of vraag uw gebruikers SketchUp Pro te openen.

 1. In het welkomdialoogvenster van SketchUp, klik op het tabblad License. Het serienummer en autorisatiecode moet nu vooraf zijn ingevuld in de velden met * symbolen, zodat de gebruiker niets hoeft in te typen. SketchUp Pro zal dan automatisch de verborgen licentie-informatie naar de autorisatieserver sturen. Zodra de licentie-informatie wordt gevalideerd, zal SketchUp een uniek licentie-bestand naar de computer van de gebruiker downloaden.

Let op: Als er geen internet beschikbaar is, dienen deze bestanden ook te worden uitgerold: